Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

Reposted frommaisefranc maisefranc viaAndrofobia Androfobia
surykatka
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viastarryeyed starryeyed
surykatka
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed

September 15 2018

surykatka
surykatka
1352 e199
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodyssey odyssey
surykatka
3514 e7dc 500
surykatka
surykatka

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom viakudi kudi
surykatka
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaumieralam umieralam
surykatka
3634 c82c
surykatka
2081 a5aa
surykatka

September 11 2018

surykatka
surykatka
8798 ffe9 500
Reposted fromowca owca viadeepbluex deepbluex
surykatka
pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo 
w deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie nie czując czasu 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viaSmerfMaruda SmerfMaruda
surykatka
9052 0cb0 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28
surykatka
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viajojinthesun jojinthesun
surykatka
3455 eb83 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLabRatOr28 LabRatOr28
surykatka
9788 2ea8 500
Reposted frommakle makle viaoutkapa outkapa

August 20 2018

surykatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl