Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

8774 1b77 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasleeplessy sleeplessy
surykatka
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viasleeplessy sleeplessy

June 25 2017

8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasanitas sanitas
surykatka
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viagdziejestola gdziejestola
surykatka
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
surykatka
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola

June 22 2017

9388 66aa 500

June 21 2017

surykatka
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
surykatka
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
surykatka
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
surykatka
Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
surykatka
3034 d2b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland
surykatka
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland

June 17 2017

surykatka
4268 4cf4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
surykatka
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland

June 16 2017

1886 8640
Reposted fromamatore amatore viasleeplessy sleeplessy
surykatka
surykatka
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
surykatka
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
surykatka
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl