Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

surykatka
3511 78a0 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
surykatka
1965 1bbc
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viagdziejestola gdziejestola
surykatka
surykatka
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]

April 27 2017

surykatka
5188 40a2
Reposted fromuniesienia uniesienia viagdziejestola gdziejestola
surykatka
daj się, kurwa, poznać
— C.
1219 ba33
Reposted fromkimik kimik viagdziejestola gdziejestola
surykatka
2942 88fe
Reposted fromcaraseen caraseen viagdziejestola gdziejestola
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
surykatka
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

April 25 2017

surykatka
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viagdziejestola gdziejestola
surykatka
8806 0fb9
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
surykatka
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
surykatka
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
surykatka
4275 f602 500
6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical viagdziejestola gdziejestola
surykatka
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viagdziejestola gdziejestola

April 23 2017

surykatka
0503 792c
surykatka
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl