Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viaOnly2you Only2you
surykatka
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxhiatusx xhiatusx
surykatka
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.

February 15 2018

surykatka
3637 1f19 500

February 14 2018

surykatka
Reposted fromshakeme shakeme viaifyouleave ifyouleave
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapaperman paperman

February 13 2018

surykatka

February 12 2018

surykatka
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth

February 08 2018

surykatka
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaaggape aggape
surykatka
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął osiołek - i świat jest taaaki ładny! A potem ktoś przychodzi i pyta: jak się dziś czujesz? ... I okazuje się, że okropnie.
— Kłapouchy
Reposted fromstrokedpubstar strokedpubstar viaaleander aleander
surykatka
9499 8249
Reposted fromnfading nfading viagdziejestola gdziejestola

February 02 2018

surykatka
7698 9ef8 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
6103 55c3 500
surykatka
2326 1e72
surykatka
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viawasteland wasteland
surykatka
surykatka
surykatka
ZAKAŁAPUĆKAĆ SIĘ 
zaplątać się, zawikłać się, zagmatwać się
Reposted fromflachsen flachsen viasleeplessy sleeplessy
8268 0140 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasleeplessy sleeplessy
surykatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl